Kännetecken: Mellankroppen dunig och grön och bakkroppen metalliskt grön. Vit eller gul linje på S2. Relativt långa bihang som är vinklade hos hanen. Gul U i ansiktet. 2 tvärribbor mellan vingtriangel och bakvingens bas.

Somatochlora
metallica

Metalltrollslända

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Kroppslängd: 50-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lika
Skillnad: Metalltrollslända är mer grönglänsande på bakkroppen och har gult U i ansiktet, medan mindre glanstrollslända bara har gul fläck på sidan av ansiktet. Hanen av mindre glanstrollslända har bihang som bildar en tång, medan de hos metalltrollslända är lite vinklade inåt. Honan av metalltrollslända har en lång valvula som sticker ut som en kil under S9.
Kännetecken: Ögonen gröna eller bruna (honor), mellankroppen dunig och grön. Bakkroppen mörkt metalliskt grön. Gul linje mellan S2-3. Hanens bihang bildar en tång. Gult på sidan av ansiktet. Honan har 2 par av gula fläckar på S2-3.

Somatochlora
arctica

Mindre glanstrollslända

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Kroppslängd: 45-51 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: