Kännetecken: Typisk viloställning med vingarna öppna och krökta. Inre halvan av framvingarna mörkare. Tvärbandet utanför månskäran rakt eller svagt vågigt. Bakvinge med kraftig urringning mitt på ytterkanten.

Selenia
lunularia

Urringad månmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 30-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus incana, Fraxinus excelsior, Prunus, Quercus, Rosa
Arterna är: Lika
Skillnad: Tetralunaria har större månskära på framvingen och tvärbandet utanför är krökt. Bakvingen hos tetralunaria har mörk diskpunkt mitt på ovansidan och har grundare inskärningar.
Kännetecken: Typisk viloställning med vingarna öppna och krökta. Inre halvan av framvingarna mörkare. Stor månskära i mitten av vingen och tvärbandet utanför är böjt. Mörk diskpunkt mitt på ovansidan av bakvingen.

Selenia
tetralunaria

Rödbrun månmätare

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 27-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Corylus, Fraxinus, Malus, Prunus, Quercus, Rosa, Salix, Tilia