Kännetecken: Enfärgade mörkbruna framvingar med bronston. Sista segmentet på bakkroppen svartbrunt och de två innanför ljusare gulgrå. Genitalieundersökning nödvändig för säker identifiering.

Scythris
productella

Havstrandsfältmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 13-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hippophaë, Origanum vulgare
Arterna är: Oskiljaktiga
Skillnad: De kända svenska utbredningarna är vitt skilda, men inte helt omöjligt att det beror på bristande kunskap. Inga säkra skillnader i yttre utseendet.
Kännetecken: Bruna framvingar med bronsglans, ofta med ljusa brungula fjäll i vecket och yttre delen.

Scythris
fuscoaenea

Solvändefältmal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 13-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Helianthemum