Kännetecken: Gråbruna framvingar som delas 2/3 ut av vit tvärlinje med svart inre kant. Vingen mörkare innanför tvärlinjen och där finns hackig tvärlinje. Liten mörk diskfläck. Långa uppåtriktade palper.

Schrankia
taenialis

Tvärstreckat mottfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 18-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna, Erica, Heracleum, Melampyrum, Thymus
Arterna är: Oskiljaktiga
Skillnad: Intermedialis anses vara hybrid mellan costaestrigalis och taenialis och ligger utseendemässigt mellan dessa. Svårt att med säkerhet avgöra skillnaden från ett foto.
Kännetecken: Anses vara en hybrid mellan S. costaestrigalis och S. taenialis.

Schrankia
intermedialis

Intermediärt mottfly

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 18-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: