Kännetecken: Grå spetsiga framvingar med ganska diffusa mörkare gråbruna tvärband och vattring i samma nyans. Brunorange teckning i yttre delen av framvingen. Huvud rostrött.

Rhyacionia
logaea

Hårsprötad tallvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 14-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pinus contorta, Pinus sylvestris
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Duplana har i regel tydligare teckning i form av tvärband på framvingarna. Hanarna av logaea har längre kamtänder på antennerna (lika långa som lederna är tjocka), medan hanarna av duplana har kortare kamtänder (mindre än halva ledtjockleken).
Kännetecken: Grå spetsiga framvingar med mörkare gråbruna tvärband och vattring i samma nyans. Brunorange teckning i yttre delen av framvingen. Huvud rostrött.

Rhyacionia
duplana

Tallplantsvecklare

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 12-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pinus sylvestris