Kännetecken: Orange framvingar med ett antal oregelbundna silvriga tvärlinjer. Saknar normalt silvrig tvärlinje strax innanför ytterkanten och får ett större sammanhängande orange ytterfält.

Rhyacionia
buoliana

Blek tallskottvecklare

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 16-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pinus sylvestris
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Röda former av pinivorana liknar buoliana lite. Buoliana är mer orange och har renare ljusa tvärband, medan den de hos pinivorana har rikligt med mörka fjäll. Buoliana har mindre eller saknar helt ljus teckning längst ut på framvingen.
Kännetecken: Orangebruna framvingar med silvergrå eller vitgrå teckning som bildar diffusa tvärband. De ljusa tvärbanden har rikligt med mörka fjäll.

Rhyacionia
pinivorana

Gråbrun tallvecklare

  Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 15-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Pinus sylvestris