Kännetecken: Mörk kropp med lång hals. Huvudet tillplattat med kraftiga käkar. Korta smala antenner. Vingarna klara med tydliga ribbor. 6-9 tvärribbor i fältet längs framkanten. En tvärribba i mörkt vingmärke som är 1/2 så långt som cellen framför.

Raphidia
ophiopsis

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Framvingelängd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lika
Skillnad: Ophiopsis har högst 9 tvärribbor i fältet längs famkanten (costalfältet) och en tvärribba i vingmärket, medan notata har minst 11 tvärribbor i costalfältet och normalt två tvärribbor i vingmärket.
Kännetecken: Mörk svart kropp med lång hals. Huvudet tillplattat med kraftiga käkar. Korta smala antenner. Vingarna klara med tydliga svarta ribbor. 11-16 tvärribbor i fältet längs framkanten. Två tvärribbor i mörkt vingmärke.

Phaeostigma
notata

♀/♂   Alla foton
©
♀+♂
Framvingelängd: 9-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: