Kännetecken: Hane: Glänsande gråbruna framvingar. Huvudet grått. Antennerna kamtandade med fjäll på tänderna, 17-21 segment. Hona: Vinglös, 4-5 mm, antenn 10-15 segment, långt äggläggningsrör, analull ljusbrun runt bakkroppen.

Psyche
casta

Mindre stråsäckspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus incana, Betula, Populus tremula, Rubus idaeus, Salix caprea
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Hane: Crassiorella är i snitt större och har fler antennsegment (21-25 jämfört med 17-21). Hona: Crassiorella har gult huved, medan det hos casta är brunt. Säck: Crassiorellas säck har grövre strån, är 8-12 mm lång och vanligen bredare än 4 mm, medan den hos casta är 6-10 mm lång och oftast smalare än 4 mm.
Kännetecken: Hane: Glänsande bruna framvingar. Huvudet grått. Antennerna kamtandade med fjäll på tänderna, 21-25 segment. Hona: Vinglös, 4-6 mm, antenn 11-17 segment, långt äggläggningsrör, analull ljusbrun runt bakkroppen.

Psyche
crassiorella

Större stråsäckspinnare

♀/♂   Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 13-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: