Kännetecken: Hane: Glänsande gråbruna framvingar. Huvudet grått. Antennerna kamtandade med fjäll på tänderna, 17-21 segment. Hona: Vinglös, 4-5 mm, antenn 10-15 segment, långt äggläggningsrör, analull ljusbrun runt bakkroppen.

Psyche
casta

Mindre stråsäckspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus incana, Betula, Populus tremula, Rubus idaeus, Salix caprea
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Hane: Casta har fjäll på kamtänderna på antennerna samt normalt färre segment (17-21 jämfört med 19-24) så tänderna ser ut att sitta glesare. Hona: Casta har brunt huvud och ljusbrun analull, rotunda ljusare brungult huvud och vit analull. Säck: Castas säck är helt täckt av strån som är fästa bara i främre delen, medan rotundas är täckt av fragment från lav och/eller blad och ibland strån och ofta pekar något ut från säcken.
Kännetecken: Hane: Framvingen är enfärgat gråbrun med breda fjäll. Antennerna är kamtandade med tänder utan fjäll. Huvudet brunt. Hona: 3-5 mm, krumböjd bakkropp, antenn med 10-12 segment (ibland några sammanväxta), analull vit.

Proutia
rotunda

Björksäckspinnare

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: