Kännetecken: Hane: Glänsande gråbruna framvingar. Huvudet grått. Antennerna kamtandade med fjäll på tänderna, 17-21 segment. Hona: Vinglös, 4-5 mm, antenn 10-15 segment, långt äggläggningsrör, analull ljusbrun runt bakkroppen.

Psyche
casta

Mindre stråsäckspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus incana, Betula, Populus tremula, Rubus idaeus, Salix caprea
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Hane: Casta är mindre, har fjäll på kamtänderna på antennerna samt normalt färre segment (17-21 jämfört med 19-26) så tänderna ser ut att sitta glesare. Hona: Casta har brunt huvud medan norvegica har ljusare brungult huvud. Säck: Castas säck är 6-10 mm lång och täckt av strån som är fästa bara i främre delen, medan norvegicas är täckt av strån som är fästa i hela längden och 10-12 mm lång.
Kännetecken: Hane: Framvingen är enfärgat grå med långa fjäll med 3-4 tänder. Antennerna är kamtandade med tänder utan fjäll. Huvud grått. Hona: 4-6 mm, krumböjd bakkropp, antenn med 9-13 segment (ibland sammanväxta), analull gulgrå.

Proutia
norvegica

Nordisk stråsäckspinnare

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 16-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: