Kännetecken: Känns igen på de extremt långa palperna. Gråbruna framvingar med tre tydliga tvärlinjer. Den inre rundad inåt vid framkanten, den centrala en sinusvåg och den yttre svagt böjd.

Polypogon
tentacularia

Palpsprötfly

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 23-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Epilobium, Hieracium, Solidago, Taraxacum
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Tentacularias långa palper skiljer dem lätt åt. Tentacularia har heller inte lika tydligt månformad diskfläck.
Kännetecken: Gråbruna framvingar med violett ton med skarpt månformad diskfläck och tre tydliga tvärlinjer. Den inre rundad inåt vid framkanten, den mittre en sinusvåg och den yttre skarpt markerad och svagt böjd. Mörkt band i ytterfältet.

Zanclognatha
lunalis

Brunaktigt tofsfly

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 26-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fagus, Quercus