Kännetecken: Svartbrun med ljusare brunt stråk längs vingarna. Två vita tvärlinjer på corium samt vitt vid dess spets. Vit tvärlinje på clavus som ligger strax innanför den på corium. Antennsegment 3 och 4 har vit bas.

Pilophorus
clavatus

Alla foton
 ©
♀+♂
Längd: 3-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Clavatus har den yttre vita tvärlinjen bruten eftersom det vita på clavus ligger längre in, är mörkare i inre halvan av framvingarna och vitt också vitt spetsen på corium.
Kännetecken: Mörkbrun med inre halvan av vingarna ljusare kanelbrun. Två vita tvärlinjer på corium. Vit tvärlinje på clavus som ligger i linje med den på corium. Antennsegment 4 har vit inre halva.

Pilophorus
cinnamopterus

  Alla foton
©
♀+♂
Längd: 3-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Picea, Pinus