Kännetecken: Vita vingar med svart triangulär fläck vid vinspetsen som är längre utbredd längs framkanten än ytterkanten. 1-2 runda svarta fläckar på framvingarna. Undersidan gulvit med 1-2 svarta fläckar på framvingarna.

Pieris
rapae

Rovfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 42-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alliaria, Arabis, Brassica, Brassicaceae, Chenopodiaceae, Lepidium, Reseda, Resedaceae
Arterna är: Lika
Skillnad: Kålfjäril är större och den svarta fläcken vid vingspetsen är större och mer utdragen mot bakhörnet, medan den hos rovfjäril når längre längs framkanten än längs ytterkanten.
Kännetecken: Vita vingar med stor svart fläck vid vinspetsen som går mer än halvvägs till bakhörnet. Honan har två runda svarta fläckar på framvingarna. Undersidan gulvit med två svarta fläckar på framvingarna hos båda könen.

Pieris
brassicae

Kålfjäril

♀/♂   Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 50-64 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Brassica, Brassicaceae, Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis