Kännetecken: Olivbruna framvingar med spetsigt hörn. De flesta har röda tvärband i yttre halvan och ofta även rött i inre delen längs framkanten. Hos en del är banden istället brunaktiga. Mestadels dagflygare.

Phytometra
viridaria

Jungfrulinsfly

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 17-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pedicularis, Polygala vulgaris
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Purpurina är större, gränsen mellan det bruna och purpurfärgade är inte rak och den saknar purpurfärg längs framkanten i inre delen.
Kännetecken: Omisskännelig med inre halvan av framvingen gulbrun och yttre halvan bjärt purpurfärgad. Migrant. Ny art 2019.

Eublemma
purpurina

Praktmjölfly

  Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 20-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cirsium arvense, Echinops