Kännetecken: Gulbruna framvingar med flera vita tvärlinjer med blygrå centrumlinje. Linjen från bakhörnet når framkanten 3/4 ut och utanför finns linje från ytterkanten. Karakteristisk stor vit fläck strax utanför mitten på framvingen.

Phiaris
turfosana

Torvbrokvecklare

Alla foton
 ©
♀+♂
Vingbredd: 14-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Andromeda polifolia, Erica
Arterna är: Lika
Skillnad: Vita tvärlinjen från bakhörnet når framkanten 3/4 ut hos turfosana och det finns vit linje från ytterkanten utanför denna. Hos septentrionana når tvärlinjen från bakhörnet framkanten nära hörnet och det finns ingen linje från ytterkanten.
Kännetecken: Gulbruna eller rödbruna framvingar med flera vita tvärlinjer med blygrå centrumlinje. Den yttersta går från bakhörnet rakt över och når framkanten nära hörnet. Stor vit fläck strax utanför mitten på framvingen. På myrar i fjällen.

Phiaris
septentrionana

Nordlig brokvecklare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 14-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: