Kännetecken: Gulbruna framvingar med flera vita tvärlinjer med blygrå centrumlinje. Linjen från bakhörnet når framkanten 3/4 ut och utanför finns linje från ytterkanten. Karakteristisk stor vit fläck strax utanför mitten på framvingen.

Phiaris
turfosana

Torvbrokvecklare

Alla foton
 ©
♀+♂
Vingbredd: 14-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Andromeda polifolia, Erica
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Schulziana är normalt mycket större och den är mer variabel i färg och teckning. Turfosana aldrig rödaktig och så kontrastrikt tecknad som schulziana ofta är.
Kännetecken: Variabel. Rödbruna eller orangebruna framvingar med flera vita tvärlinjer som ofta har blygrå centrumlinje. Karakteristisk stor vit fläck strax utanför mitten på framvingen.

Phiaris
schulziana

Ljungbrokvecklare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 14-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna, Vaccinium uliginosum