Kännetecken: Bildar karakteristiskt par med P. gnoma. Kilen vid framvingens bakhörn har grå kärna och är jämförelsevis lång och smal. Bakvingarna är vitgrå med distinkt mörk fläck vid bakhörnet.

Pheosia
tremula

Pilporslinsvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 40-60 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus tremula, Salix
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Gnoma har rent vit kilfläck närmast framvingens bakhörn, tremulas kilfläck är smalare och har mörk kärna. Gnomas bakvingar är mörkare och fläcken vid bakhörnet är diffus.
Kännetecken: Bildar karakteristiskt par med P. tremula. Kilen vid framvingens bakhörn är helt vit och jämförelsevis kort och bred. Bakvingarna är vitgrå med diffus mörk fläck vid bakhörnet.

Pheosia
gnoma

Björkporslinsvinge

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 34-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus