Kännetecken: Blå vingar med gråsvart framkant och ytterkant. Stora svarta fläckar i framvingens mitt. Undersidan grå med många vitkantade svarta prickar i inre delen och två rader mindre prickar längs ytterkanten. Blå pudring på bakvingens bas.

Phengaris
arion

Svartfläckig blåvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 33-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Origanum vulgare, Thymus serpyllum
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Hanarna av turkos blåvinge påminner lite om svartfläckig blåvinge. Ovansida: Turkos blåvinge har ljusare blå färg med grön ton och svartfläckig har ett antal svarta prickar i det blå. Undersida: Turkos blåvinge har färre och mindre svarta fläckar på alla vingarna och en vit kilformad fläck på bakvingen.
Kännetecken: Hanen har grönblå vingar med bred brunsvart bård, honan bruna. Undersidan gråbrun med små vitkantade svarta prickar, diffusa svagt gulorange fläckar längs ytterkanten samt kilformat vitt streck från utkanten in förbi diskfläcken.

Aricia
nicias

Turkos blåvinge

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 25-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Geranium pratense, Geranium sylvaticum