Kännetecken: Mörkbruna framvingar med gulaktiga fläckar. En fläck vid bakkanten halvvägs ut och en i yttre delen samt en eller ett par mindre tydliga i inre delen av framvingen. Gult huvud. Dagaktiv.

Phaulernis
fulviguttella

Strätteskärmmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 10-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Angelica sylvestris, Heracleum sphondylium
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Aurana har bredare och inte lika spetsiga framvingar med större fläckar.
Kännetecken: Omisskännelig med bruna framvingar med två stora runda orangegula fläckar, där den ena ligger vid bakkanten strax innanför mitten och den andra i främre delen av ytterfältet. En form har stora delar av vingen orangegula.

Pammene
aurana

Guldfläcksvecklare

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Heracleum sphondylium