Kännetecken: Rödbrun grundfärg med mörkare centralt tvärband som begränsas av breda vita linjer. Mörka tvärbandet med 1 eller 2 grunda spetsar utåt. Två små svarta fläckar nära framhörnet.

Perizoma
bifaciata

Snedstreckad fältmätare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 17-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Euphrasia
Arterna är: Lika
Skillnad: Taeniata har i regel vit kvadratisk fläck i ytterfältet och det mörka centrala tvärbandet är mörkast längs ribborna medan bifasciata tvärband i regel ser tvärbandat ut. De vita tvärlinjerna bredare och tydligare hos bifasciata som också i snitt är mindre.
Kännetecken: Gulbrun grundfärg med mörkgrått rotfält och centralt tvärband som båda kantas av smala vita linjer. Ytterfältet har mörkt band från framkanten som slutar abrupt knappt halvvägs vid karakteristisk vit kvadratisk fläck.

Martania
taeniata

Tvärbandad fältmätare

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 19-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Polygonum, Stellaria media, Taraxacum