Kännetecken: Gråvita framvingar med pärlemorglans. Två gråbruna tvärlinjer. Inre nästan rak och yttre hackig i främre halvan och svänger runt diskfläcken i bakre. Diskfläcken smal och svängd och innanför finns rund prick.

Patania
ruralis

Större nässelmott

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 26-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atriplex, Chenopodium, Filipendula ulmaria, Humulus lupulus, Ribes, Spiraea, Urtica dioica
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Vitrealis har helt otecknade framvingar förutom den gulbruna framkanten. Ruralis har tydliga tvärlinjer.
Kännetecken: Omisskännelig. Vita genomskinliga vingar med gulbrun framkant på framvingarna. Ganska sällsynt migrant.

Palpita
vitrealis

Vitt sydmott

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 27-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fraxinus, Ligustrum