Kännetecken: Basfläcken liten eller saknas. Submedialbandet smalt och uppdelat i 2 delar. Marginalbandet smalt och litet. Pterostigmalbandet ofullständigt, mycket sällan komplett Y. Spetsfläcken stor.

Panorpa
communis

Vanlig skorpionslända

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Framvingelängd: 13-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Pterostigmalbandet uppdelat i fyra delar hos germanica, medan det hos communis består av två delar varav den ena är ett (nästan) komplett band. Communis oftast en större spetsfläck. De smala bihangen på bakkroppsled 9 hos hanen är konvexa och spetsiga hos communis, medan de är parallella och med tjock spets hos germanica.
Kännetecken: Basfläcken liten eller saknas. Submedialbandet smalt, ofullständigt och uppdelat i 2 delar. Marginalbandet ofta delat, smalt och ofullständigt. Pterostigmalbandet uppdelat i 4 delar och ofullständigt. Spetsfläcken smal, oftast delad.

Panorpa
germanica

Tysk skorpionslända

♀/♂   Alla foton
©
♀+♂
Framvingelängd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: