Kännetecken: Ljusa vingar med svaga fläckar. Basfläcken liten eller saknas. Submedial- och marginal-bandet smala eller saknas. Pterostigmalbandet smalt och ofullständigt. Spetsfläcken svag eller saknas.

Panorpa
cognata

Ljus skorpionslända

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Framvingelängd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Germanica har normalt mer teckning på framvingarna, speciellt en större och tydligare spetsfläck. De smala bihangen på bakkroppsled 9 hos hanen är divergerande och spetsiga hos cognata, medan de är parallella och med tjock spets hos germanica.
Kännetecken: Basfläcken liten eller saknas. Submedialbandet smalt, ofullständigt och uppdelat i 2 delar. Marginalbandet ofta delat, smalt och ofullständigt. Pterostigmalbandet uppdelat i 4 delar och ofullständigt. Spetsfläcken smal, oftast delad.

Panorpa
germanica

Tysk skorpionslända

♀/♂   Alla foton
©
♀+♂
Framvingelängd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: