Kännetecken: Ljusa vingar med svaga fläckar. Basfläcken liten eller saknas. Submedial- och marginal-bandet smala eller saknas. Pterostigmalbandet smalt och ofullständigt. Spetsfläcken svag eller saknas.

Panorpa
cognata

Ljus skorpionslända

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Framvingelängd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lika
Skillnad: Communis har kraftigare teckning på framvingarna, speciellt är spetsfläcken mycket större och pterostigmalbandet sammanhängande över vingen. De smala bihangen på bakkroppsled 9 hos hanen är divergerande och spetsiga hos cognata, medan de är konvexa hos communis.
Kännetecken: Basfläcken liten eller saknas. Submedialbandet smalt och uppdelat i 2 delar. Marginalbandet smalt och litet. Pterostigmalbandet ofullständigt, mycket sällan komplett Y. Spetsfläcken stor.

Panorpa
communis

Vanlig skorpionslända

♀/♂   Alla foton
©
♀+♂
Framvingelängd: 13-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: