Kännetecken: Bred bakkropp. Honor och unga hanar har gul bakkropp med svart teckning i form av en stege. Utfärgade hanar har blå pudring på S2-7 och svart på S8-10. Svarta vingmärken, men saknar svarta fläckar vid vingbaserna.

Orthetrum
cancellatum

Större sjötrollslända

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Kroppslängd: 44-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Honorna är lite lika. Större sjötrollslända har bredare bakkropp, annorlunda teckning på bakkroppen med gult på sidorna som gör att det ser ut som en svart stege och inte lika mycket svart på mellankroppen.
Kännetecken: Ögonen är gröna och sitter inte ihop. Mellankroppen är svart med skarpa gula eller gröna fläckar. Bakkroppen svart med gula eller vita stora fläckar. Hanen har unika tånglika bihang. Honan har ljusa bihang.

Onychogomphus
forcipatus

Stenflodtrollslända

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Kroppslängd: 46-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: