Kännetecken: Bred bakkropp. Honor och unga hanar har gul bakkropp med svart teckning i form av en stege. Utfärgade hanar har blå pudring på S2-7 och svart på S8-10. Svarta vingmärken, men saknar svarta fläckar vid vingbaserna.

Orthetrum
cancellatum

Större sjötrollslända

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Kroppslängd: 44-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Honorna är lite lika. Större sjötrollslända har mycket mer gult på bakkroppen och inte lika mycket svart på mellankroppen.
Kännetecken: Ögonen är gröna och möts inte. Den har grönaktig eller gul teckning i form av breda skulderlinjer, nästan hela sidan av mellankroppen och centralt band på S1-S7. S8-9 helt svarta på ovansidan med gult på sidorna. Bihang svarta.

Gomphus
vulgatissimus

Sandflodtrollslända

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Kroppslängd: 45-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: