Kännetecken: Hona i princip vinglös med ullig gråbeige kropp. Hanen har kanelbruna framvingar med två otydliga mörka tvärlinjer och en distinkt vit fläck nära bakkanten långt ut på vingen.

Orgyia
antiqua

Aprikostofsspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 12-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Prunus, Quercus, Rosa canina, Rubus, Salix, Sorbus aucuparia
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Recens mycket brokigare tecknad med bl.a. vit fläck vid framhörnet.
Kännetecken: Hona i princip vinglös med ullig mörkt gråbeige kropp. Hanen har kanelbruna framvingar och brokigare teckning än de andra i släktet inklusive vit fläck nära framhörnet och en orange fläck intill.

Orgyia
recens

Kärrtofsspinnare

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 15-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus incana, Betula, Crataegus, Malus domestica, Populus, Prunus spinosa, Quercus, Rosaceae, Rubus, Salix