Kännetecken: Ny art 2013, men tagen 2011. Brunsvarta smala framvingar med tre gulaktiga tvärband; vid roten, halvvägs ut och 3/4 ut. Dessutom gulvit fläck vid framkanten 1/4 ut samt gul hjässa.

Oegoconia
uralskella

Klippförnamal

Alla foton ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 13-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Oskiljaktiga
Skillnad: Uralskella är i snitt större (honorna av respektive art större än hanarna), har i snitt mer och klarare gul teckning och hjässan är gulare än hos deauratella. Inte säkert att skilja åt på yttre karaktärer. Uralskella troligen sällsynt.
Kännetecken: Brunsvarta smala framvingar med tre gulaktiga tvärband; vid roten, halvvägs ut och 3/4 ut. Dessutom svag gulvit fläck vid framkanten 1/4. Brunaktig hjässa.

Oegoconia
deauratella

Vitbandad förnamal

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: