Kännetecken: Gråvita framvingar med gråbrunt rotfält. Grå vattring i det vita och svart och brun fläck vid bakkanten 2/3 ut. Rostbrun teckning mot framhörnet och i bakre halvan av ytterfältet finns några svarta streck.

Notocelia
roborana

Större rosenvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 16-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Prunus spinosa, Rosa canina, Rubus
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Rosaecolana är mindre, har mer konvex vingframkant samt tydligare vita hakar längs framkanten. Mitt på vingen i det vita har rosaecolana tydligare väl avgränsade rundade grå fläckar, medan det hos roborana i regel är mer diffus grå vattring. Hanen av roborana har det mörka rotfältet utdraget längs framkanten under den tydliga costalfållen.
Kännetecken: Gråvita framvingar med gråbrunt rotfält. Grå vattring i det vita och svart och brun fläck vid bakkanten 2/3 ut. Rostbrun teckning mot framhörnet och i bakre halvan av ytterfältet finns några svarta streck.

Notocelia
rosaecolana

Blek rosenvecklare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 16-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rosa