Kännetecken: Gråvita framvingar med gråbrunt rotfält. Grå vattring i det vita och svart och brun fläck vid bakkanten 2/3 ut. Rostbrun teckning mot framhörnet och i bakre halvan av ytterfältet finns några svarta streck.

Notocelia
roborana

Större rosenvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 16-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Prunus spinosa, Rosa canina, Rubus
Arterna är: Lika
Skillnad: Incarnatana är i snitt mindre och har i regel en tydlig rosa ton på det vita i framvingarna, medan roborana stället har gråaktig teckning i det vita. Den vita fläcken med svarta streck i bakre halvan av ytterfältet (spegeln) har gråsilvrig begränsning hos roborana, medan den saknas eller är svagt rosa hos incarnata.
Kännetecken: Vita framvingar med rosa ton och med gråbrunt rotfält. Svart trekantig fläck vid bakkanten 3/4 ut. Rostbrun och svart teckning längs ytterkanten och i bakre halvan av ytterfältet finns några små svarta streck i vitt fält.

Notocelia
incarnatana

Mindre rosenvecklare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 14-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rosa canina, Rosa pimpinellifolia