Kännetecken: Framvingen är kopparglänsande med en rödare ton i yttre halvan. Bara honor i Sverige och dessa har gult huvud samt antenner som är aningen längre än vingarna och förtjockade och svarta i inre delen och vita i yttre delen.

Nemophora
cupriacella

Ängsväddsantennmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Knautia arvensis, Scabiosa columbaria, Succisa pratensis
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Cupriacella har antenner som är mörka och förtjockade i inre delen och vita ända ut i spetsen, medan de hos erxlebella är ljusa i yttre delen men inte ända ut i spetsen och inte förtjockade i inre delen. Cupriacella har tydligt tvåfärgad framvinge med rödare ton i yttre halvan, medan framvingen hos erxlebella har samma nyans på hela vingen.
Kännetecken: Relativt breda framvingar som är enfärgat bruna med stark bronsglans. Bakvingen mörkbrun och lika bred som framvingen. Fransarna relativt korta. Huvudet är gulaktigt. Antennerna har ett ljust område i yttre halvan men inte ut till spetsen.

Roeslerstammia
erxlebella

Lindbronsmal

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Tilia