Kännetecken: Gulbruna till tegelröda framvingar. Diffus bananformad ljus fläck i en i övrigt nästan osynlig njurfläck. Fläcken är tydligast och ofta rent vit längst bak. Båge med svarta prickar i ytterfältet.

Mythimna
ferrago

Tegelrött gräsfly

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 35-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Deschampsia flexuosa, Plantago, Stellaria, Taraxacum
Arterna är: Lika
Skillnad: Yttre svarta begränsning av mittfältet rundat mot framkanten hos ferrago, skarp böj hos albipuncta. Den vita punkten skarpare hos albipuncta, medan den hos ferrago är del av en diffus ljus njurfläck. Ferrago har mörk teckning på undersidan av framvingen.
Kännetecken: Gulbruna framvingar som är mörkast längs ytterkanten och ibland med mörkare mellanfält. Karakteristisk vit fläck mitt på vingen. I regel mycket diffusa tvärlinjer som avgränsar mellanfältet.

Mythimna
albipuncta

Vitpunktsgräsfly

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 30-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix caprea, Salix viminalis