Kännetecken: Silvervita framvingar med svarta prickar som är störst i inre halvan och som bildar två tvärgående band 4/5 ut och längs ytterkanten. Alla andra arter med liknande teckning är mycket mindre..

Myelois
circumvoluta

Märgmott

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 26-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctium lappa, Carduus, Centaurea scabiosa, Cirsium vulgare, Onopordum acanthium
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Circumvoluta är mycket större och har färre och större prickar ute på vingen samt ett band längs ytterkanten.
Kännetecken: Vita framvingar med 3-4 längsgående rader av svarta prickar och grupp av svarta prickar vid spetsen.

Yponomeuta
cagnagellus

Benvedsspinnmal

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 17-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Euonymus europaeus, Frangula alnus