Kännetecken: Mörkgrå framvingar med rikligt med rödbrun teckning i form av bl.a. stor njurfläck och tvärband långt ut. Svart rotstreck och tjockt längsgående svart streck mitt på vingen. Rödbrun ås på mellankroppen.

Mniotype
satura

Brunviolett ängsfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 40-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Galium, Humulus, Lathyrus, Lonicera, Plantago, Prunus, Rubus, Salix, Sedum, Taraxacum, Trifolium, Vaccinium
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Satura är större och den yttre tvärlinjen gör inte ett tydligt W ut mot ytterkanten som hos solieri. Endast en observation av solieri i Sverige och exemplar som misstänks vara denna bör samlas in för säker bestämning.
Kännetecken: Brun framvinge i varierande nyans och med brunröd ton. Brett svart långsgående streck förenar (i regel) andra och tredje tvärlinjen. Svart rotstreck. Ytterkanten av njurfläcken vit. Svart utanför den yttre gulvita tvärlinjen. Migrant.

Mniotype
solieri

Umbraängsfly

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 37-41 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: