Kännetecken: Svarta vingar med brungula fläckar som bildar tre tvärband i yttre halvan av vingarna. Mellanbandet har karakteristiska centrala svarta prickar på bakvingarna. Ovalformad svart diskfläck med ljust centrum på framvingen.

Melitaea
cinxia

Ängsnätfjäril

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 38-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Centaurea, Hieracium, Plantago lanceolata, Veronica, Viola
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Ovansida: Ängsnätfjäril har mycket fler och större brungula fläckar och det andra bandet på bakvingarna har svarta prickar i centrum av fläckarna. Undersida: På bakvingarna har sotnätfjäril har ett gult sömfält som är avgränsat av svarta linjer, medan ängsnätfjäril istället har bredare vitt band svarta fläckar och med vågig inre begränsning längs ytterkanten.
Kännetecken: Brunsvarta vingar. På framvingarna finns det 3 band med små brungula fläckar i yttre delen och några större fläckar i inre delen och på bakvingarna 1-3 band samt undersidans bruna band i ytterfältet har svarta prickar med vit aura inåt.

Melitaea
diamina

Sotnätfjäril

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 32-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Melampyrum, Plantago lanceolata, Valeriana officinalis, Veronica