Kännetecken: Mycket smala vita framvingar. Brunt streck utåt från bakkanten 1/2 ut. I yttre delen finns brun och grå fläck med 4-5 utlöpare mot framkanten. En form har inre delen mest brunsvart. I spetsen svart fläck och svansliknande utskott.

Lyonetia
prunifoliella

Slånlansettmal

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Malus sylvestris, Prunus spinosa
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Den vanligaste formen av prunifoliella har normalt ett brunt utåtriktad streck från bakkanten halvvägs ut, medan ledi istället kan ha ett par mörka fläckar vid bakkanten i inre delen av framvingen. Prunifoliellas antenner är något längre än framvingarna, medan de hos ledi är något kortare än fravingen. Den mörka formen av prunifoliella mycket karakteristisk.
Kännetecken: Mycket smala vita framvingar. I yttre delen av framvingen finns brun och grå fläck med 4-5 utlöpare mot framkanten. Ofta mörka fläckar vid bakkanten i inre delen. I spetsen svart fläck och svansliknande utskott.

Lyonetia
ledi

Porslansettmal

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 8-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Myrica gale, Rhododendron tomentosum