Kännetecken: Mycket smala vita framvingar. I yttre delen av framvingen finns brun och grå fläck med 4-5 utlöpare mot framkanten. Ofta mörka fläckar vid bakkanten i inre delen. I spetsen svart fläck och svansliknande utskott.

Lyonetia
ledi

Porslansettmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 8-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Clerkella har oval brun fläck 2/3 ut och utanför denna normalt ett tvärband samt en fläck med 3 mörka utlöpare mot framkanten, medan ledi har en fläck som inte är oval utan istället ofta går ut mot framkanten och har 4 utlöpare mot framkanten från en stor fläck i yttre delen, Ibland har clerkella hela inre delen av vingen grå, gråbrun eller svart, medan ledi istället ofta har ett par mörka fläckar vid bakkanten i inre delen.
Kännetecken: Mycket smala vita framvingar som ibland är grå eller nästan svarta. Brun oval fläck 2/3 ut och utanför denna finns gråbrunt tvärband och brun fläck som har 3 utlöpare mot framkanten. I spetsen svart fläck och svansliknande utskott.

Lyonetia
clerkella

Körsbärslansettmal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 7-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Amelanchier, Betula pendula, Betula pubescens, Cotoneaster, Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, Malus sylvestris, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus spinosa, Pyrus communis, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sorbus intermedia