Kännetecken: Mycket smala vita framvingar som ibland är grå eller nästan svarta. Brun oval fläck 2/3 ut och utanför denna finns gråbrunt tvärband och brun fläck som har 3 utlöpare mot framkanten. I spetsen svart fläck och svansliknande utskott.

Lyonetia
clerkella

Körsbärslansettmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 7-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Amelanchier, Betula pendula, Betula pubescens, Cotoneaster, Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, Malus sylvestris, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus spinosa, Pyrus communis, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sorbus intermedia
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Clerkella har smalare framvingar, utvidgat första antennsegment som bildar ett ögonlock och upprättstående fjäll på hjässan. Dessa skillnader gäller generellt mellan lansettmalar och saftmalar.
Kännetecken: Smala vita framvingar, ofta bruna stråk längs kanterna i inre delen. Från framkanten i yttre delen finns 5 tunna bruna streck. Svart prick med 3 strålar ut i fransarna.

Phyllocnistis
labyrinthella

Aspsaftmal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 6-8 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus alba, Populus tremula