Kännetecken: Ljust gråbruna breda framvingar med svagt nätmönster. Mörkbrunt tvärband från mitten av framkanten mot bakhörnet som i regel bara syns som två fläckar vid kanterna. Mörkbrun fläck långt ut vid framkanten.

Lozotaenia
forsterana

Skogsbredvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 20-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fragaria, Hedera helix, Larix, Lonicera, Picea abies, Ribes, Stachys, Vaccinium
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Fosterana är mycket större, har tydligare nättecning och centrala tvärbandet tydligt uppdelat i två rundade fläckar vid kanterna.
Kännetecken: Ljust gulbruna framvingar med smalt mörkbrunt tvärband från mitten av framkanten mot bakhörnet. Tvärbandet är distinkt i främre halvan, når inte bakkanten men går ibland ihop med fläck vid bakkanten. Mörk fläck vid framkanten långt ut.

Paramesia
gnomana

Blåbärsbredvecklare

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 13-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Iris, Plantago, Stachys, Taraxacum, Vaccinium