Kännetecken: Omisskännelig. Vita vingar med svart diskpunkt på alla vingar och svart teckning på framvingen med varierande tydlighet som består av fläck vid ytterkanten, diffust tvärband strax innanför och streck bakom diskpunkten mot bakkanten.

Lomographa
temerata

Bandatlasmätare

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 22-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Malus domestica, Populus tremula, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus padus, Prunus spinosa, Quercus, Rosa canina, Salix, Tilia
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Bimaculata har två svarta fläckar vid framkanten vilket temerata saknar.
Kännetecken: Omisskännelig. Vita vingar med två distinkta svarta fläckar vid framkanten. Från fläckarna utgår två otydliga ibland osynliga tvärlinjer och i regel finns svart diskpunkt. Varierande mängd brun pudring i yttre halvan av framvingen.

Lomographa
bimaculata

Fläckatlasmätare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 22-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Crataegus, Prunus domestica, Prunus padus, Prunus spinosa, Quercus, Tilia