Kännetecken: Mörkt spräckliga till helt mörka vingar med en ljusare fläck mitt på bakkanten.

Limnephilus
sparsus

Alla foton
♀+♂
Framvingelängd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Mörka individer av griseus kan vara svåra att skilja från ljusa individer av sparsus.
Kännetecken: Mörkbruna, spräckliga vingar med ojämnt formade vita prickar. Vingarna har ofta en främre rektangulär vit fläck och en ojämn bakre vit fläck, men den ena eller båda av dessa kan saknas.

Limnephilus
griseus

  Alla foton
♀+♂
Framvingelängd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: