Kännetecken: Mörkt spräckliga till helt mörka vingar med en ljusare fläck mitt på bakkanten.

Limnephilus
sparsus

Alla foton
♀+♂
Framvingelängd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Ljusa exemplar av sparsus kan vara oskiljaktiga från extricatus, medan extricatus inte är helt mörk och saknar stor ljus fläck på bakkanten av vingen. Dock kan ett litet ljusare parti förekomma även på extricatus.
Kännetecken: Bruna, spräckliga vingar.

Limnephilus
extricatus

  Alla foton
♀+♂
Framvingelängd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: