Kännetecken: Mycket bred bakkropp. Stora svarta basfläckar på både bak- och framvingar. Breda ljusa skulderlinjer som försvagas med åldern. Honor och unga hanar har brun bakkropp med gula kanter på S3-8. Hanar får blåpudrad bakkropp.

Libellula
depressa

Bred trollslända

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Kroppslängd: 39-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lika
Skillnad: Bred trollslända har bredare bakkropp, mörka vingbasfläckar också på framvingarna och större på bakvingarna. Utfärgad hane av spetsfläckad trollslända har svart på S8-10 och honan och unga hanar har svart central teckning på bakkroppen, medan honan och unga hanar av bred trollslända har gult på sidorna av S3-8.
Kännetecken: Bred bakkropp. Stora svarta basfläckar på bakvingarna. Unga hanar och honor har gulbrun bakkropp med central svart teckning. Hanar får blåpudrad bakkropp med svart på S8-10. Honan har unik svart fläck vid vingspetsarna.

Libellula
fulva

Spetsfläckad trollslända

♀/♂   Alla foton
©
♀+♂
Kroppslängd: 42-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: