Kännetecken: Gulbrun till gråbrun framvinge. Vitt band som ibland är upplöst i fläckar från vingbasen till bakkanten och sedan mot framhörnet. Ofta vit fläck mitt på nära framkanten och vita fläckar längs ytterkanten.

Korscheltellus
lupulinus

Lerfärgad rotfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 24-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fragaria, Humulus, Plantago, Rumex, Solidago, Syringa vulgaris, Urtica, Vaccinium
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Normalt är fusconebulosa mycket brokigare tecknad och har aldrig ett sådant tydligt V-format tvärband som lupulinus har från vingbas via bakkant till framhörn.
Kännetecken: Rödbruna eller gråbruna framvingar med oregelbunden och varierande ljus teckning. Ofta band av vita trianglar längs ytterkanten och brett ljust band innanför dessa. Vingfransarna omväxlande ljusa och mörka.

Korscheltellus
fusconebulosus

Ormbunksrotfjäril

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 30-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Luzula, Pteridium aquilinum, Scirpus