Kännetecken: Karakteristisk med gulbruna framvingar med ljusare gulaktigt tvärband 2/3 ut med mörk skuggning utåt. Mörkbrun punkt halvvägs ut och rundat mörkt tvärband 1/4 ut. Ny art 2019.

Isturgia
arenacearia

Sandängsmätare

Alla foton ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 21-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fabaceae
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Brunnearia är större med smalare framvingar, har mer rent bruna framvingar, tydligare mörkt centralt tvärband och hela ytterfältet är tydligt mörkare än grundfärgen, medan det hos arencearia har mörk skuggning på tvärbandet och är ljusare utanför.
Kännetecken: Grå eller brunaktiga vingar med lite varierande teckning. Ytterfältet mörkare. Två eller tre diffusa mörka tvärlinjer som ofta är markerat svarta vid framkanten. Svart diskpunkt i centrala tvärlinjen. Dagaktiv.

Selidosema
brunnearia

Hedmätare

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 25-43 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Cytisus, Erica, Genista, Lotus corniculatus, Ononis, Rumex, Trifolium, Vicia