Kännetecken: Gulröda lite kantiga vingar med utdraget hörn och med runda svarta fläckar. Vingribborna jämförelsevis omarkerade. Undersidan av bakvingen unik med stora silvriga fläckar både i inre delen och längs ytterkanten.

Issoria
lathonia

Storfläckig pärlemorfjäril

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 34-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Onobrychis, Viola arvensis, Viola biflora, Viola canina, Viola odorata, Viola tricolor
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Honan av silverstreckad pärlemorfjäril kan på ovansidan påminna lite om storfläckig pärlemorfjäril, men silverstreckad är betydligt större, har tydligare markerade vingribbor och de svarta fläckarna längst ut på bakvingarna är inte lika runda som de hos storfläckig. Undersidorna är helt annorlunda med stora silverfläckar hos storfläckig pärlemorfjäril och istället tre diffusa silvriga stråk hos silverstreckad pärlemorfjäril.
Kännetecken: Största pärlemorfjärilen. Spetsig framvinge. Hanen har gulröda vingar med bruna stråk längs bakre ribborna, honan gulbruna vingar. Bakvingens undersida grön med mörkare violettgrå ytterdel och 3 karakteristiska silvriga tvärband.

Argynnis
paphia

Silverstreckad pärlemorfjäril

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 58-80 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rubus, Viola canina, Viola palustris