Kännetecken: Spetsiga bruna framvingar. Yttre tvärlinjen diagonal med stark krök precis innan framkanten. Inre tvärlinjen mjukt böjd i mitten. Mörk skuggning i bakre delen av mellanfältet. Bakvingar utan eller med svag diskfläck.

Hydraecia
nordstroemi

Lökstamfly

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 29-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Allium schoenoprasum
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Den mörka skuggningen vid framkanten ligger klart utanför yttre tvärlinjen hos nordstroemi, medan den hos ultima ligger i linje med yttre tvärlinjen så att det ser ut som om tvärlinjen når framkanten. Inre tvärlinjen hos ultima gör en rät vinkel inåt mitt på vingen, medan den hos nordstroemi är mer rundad och bildar en trubbig vinkel. Nordstroemi har mörk skuggning i bakre delen av mellanfältet vilket ultima saknar. Ultima har i regel ljusare bakvingar.
Kännetecken: Spetsiga bruna framvingar. Yttre linjen diagonal med stark krök precis innan framkanten. Inre tvärlinjen med rät vinkel i mitten. Ej mörk skuggning i bakre delen av mellanfältet. Ljusa bakvingar utan tydlig diskfläck.

Hydraecia
ultima

Kärrstamfly

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 30-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: