Kännetecken: Gråbruna framvingar med månformad diskfläck och tre tydliga tvärlinjer. Den inre rak, den mittre en sinusvåg och den yttre viker karakteristiskt av mot framhörnet.

Herminia
grisealis

Spetsstreckat tofsfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 23-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Carpinus, Chrysosplenium, Clematis vitalba, Corylus, Crataegus, Prunus padus, Quercus, Rubus, Stachys, Urtica
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Inre tvärlinjen hos grisealis rak och den yttre startar i framhörnet.
Kännetecken: Gråbruna framvingar med 3 mörka tvärlinjer. Den inre rak med sväng vid framkanten, den centrala sinusvåg och den yttre rak. Smal månformad diskfläck. Diffust men tydligt mörkt tvärband i mellanfältet. Migrant i Sverige.

Herminia
tarsicrinalis

Skuggsprötfly

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 28-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Clematis, Rubus, Taraxacum, Urtica