Kännetecken: Varierar från ljust gul till gulbrun. Långsmala triangulära framvingar med tydligt markerade bruna ribbor. Två stjärtspröt som är ljusa med mörka ringar. Ben ljusa. Tarsen har 5 segment, 2a bara aningen längre än 1a på mellanbenet.

Heptagenia
dalecarlica

Alla foton
♀+♂
Framvingelängd: 10-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lika
Skillnad: Fuscogrisea är större, ofta mörkare, har många förgrenade tvärribbor i pterostigma, två karakteristiska mörka tvärband på alla lår och första segmentet på tarsen är längre än det andra, medan hos dalecarlica är det andra något längre än det första.
Kännetecken: Brun. Långsmala triangulära framvingar med tydligt markerade bruna ribbor. Täta tvärribbor i pterostigma. Två stjärtspröt som är ljusa med mörka ringar. Tarsen har 5 segment, 1a längre än 2a. Lår ljusa med 2 mörka band.

Kageronia
fuscogrisea

  Alla foton
♀+♂
Framvingelängd: 13-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: