Kännetecken: Fram och bakvingar till stora delar genomskinliga. Framvingen har ett svartbrunt band längs ytterkanten som smalnar av mot bakkanten.Diskfält klart utan vingribba.

Hemaris
tityus

Svävdagsvärmare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 37-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Galium verum, Knautia arvensis, Lonicera xylosteum, Scabiosa columbaria, Succisa pratensis
Arterna är: Lika
Skillnad: Fuciformis har bredare (speciellt vid bakhörnet) och mer brunfärgat band längs ytterkanten. Dessutom är fuciformis diskfält delat av en vingribba.
Kännetecken: Fram och bakvingar till stora delar genomskinliga. Framvingen har ett brett brunt band längs ytterkanten. Diskfält delas av vingribba.

Hemaris
fuciformis

Humledagsvärmare

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 37-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Knautia arvensis, Lonicera caerulea, Lonicera caprifolium, Lonicera xylosteum